BKX Gaming Center

BKX Gaming center – Cơ sở 2 – 231 Trần Đại Nghĩa

BKX Gaming Center là một Cyber Game Mini nổi tiếng với mô hình kinh doanh tinh gọn vô cùng hiệu quả khu vực Bác Khoa. Sau 2 năm dịch dã với sự quay lại mạnh mẽ của ngành game. BKX Gaming Center đã đầu tư mở rộng quy mô tiếp tục cơ sở thứ 2 tại địa chỉ 231 Trần Đại Nghĩa.

 

Category:
Date:
Add Comment