Venus Stadium blog cover

Web Server: Phục vụ và quản lý ứng dụng web một cách hiệu quả

web server là gì

Web Server: Phục vụ và quản lý ứng dụng web một cách hiệu quả

Web server là gì?

Web server (máy chủ web) là một máy tính hoặc một phần mềm chạy trên máy tính được sử dụng để lưu trữ, xử lý và phục vụ các tài liệu web cho các yêu cầu từ các máy tính khác trong mạng hoặc qua Internet. Nhiệm vụ chính của web server là cung cấp các tệp tin, trang web, ứng dụng web và dữ liệu liên quan từ máy chủ đến trình duyệt web của người dùng khi họ truy cập vào địa chỉ web cụ thể.

Web server hoạt động theo mô hình client-server, trong đó trình duyệt web trên máy tính người dùng (client) gửi yêu cầu HTTP (Hypertext Transfer Protocol) đến web server. Web server nhận yêu cầu, xử lý nó và trả về các tệp tin HTML, hình ảnh, CSS, JavaScript hoặc các tài nguyên web khác được yêu cầu bởi trình duyệt.

web server là gì

Cách trả lại response của Web server

Khi một web server nhận được yêu cầu từ một trình duyệt web hoặc một client khác, nó xử lý yêu cầu đó và trả lại một response tương ứng. Quá trình này bao gồm các bước sau:

 1. Nhận yêu cầu: Web server nhận yêu cầu từ client thông qua giao thức HTTP (hoặc HTTPS). Yêu cầu này chứa các thông tin như URL, phương thức (GET, POST, PUT, DELETE), thông tin header và dữ liệu được gửi kèm (nếu có).
 2. Xử lý yêu cầu: Web server xử lý yêu cầu dựa trên các thông tin được cung cấp. Quá trình này có thể bao gồm kiểm tra xem tệp tin hoặc tài nguyên yêu cầu có tồn tại không, thực hiện các tác vụ xử lý dữ liệu, truy vấn cơ sở dữ liệu, gọi tới ứng dụng web hoặc các phần mềm phía máy chủ khác để tạo ra response.
 3. Tạo response: Web server tạo ra response dựa trên kết quả xử lý. Response này chứa các thông tin như mã trạng thái (status code), header response (bao gồm thông tin về kiểu nội dung, kích thước, thời gian hết hạn…) và nội dung của response (thường là một trang HTML, hình ảnh, tệp tin tải về hoặc các dữ liệu khác).
 4. Gửi response: Sau khi tạo response, web server gửi nó trở lại cho client. Response được gửi qua lại bằng cách sử dụng giao thức HTTP. Đối với response nội dung đơn giản như trang HTML, web server gửi nó trực tiếp. Đối với response lớn hoặc dữ liệu phức tạp, response có thể được chia thành các phần nhỏ hơn và gửi theo từng gói.
 5. Kết thúc kết nối: Sau khi gửi response, web server đóng kết nối với client hoặc tiếp tục duy trì kết nối nếu client yêu cầu (sử dụng giao thức keep-alive).

Quá trình trả lại response của web server là quá trình quan trọng trong việc xây dựng ứng dụng web hiệu quả và đáp ứng nhanh chóng cho người dùng. Nó đòi hỏi sự xử lý đúng đắn của yêu cầu, tạo ra response chính xác và hiệu quả, cũng như việc tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật của web server.

web server

Web server hoạt động như thế nào?

Web server hoạt động bằng cách lắng nghe các yêu cầu (requests) từ trình duyệt web hoặc các client khác thông qua giao thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Quá trình hoạt động của web server có thể được mô tả theo các bước sau:

 1. Lắng nghe yêu cầu: Web server chạy liên tục trên một máy tính hoặc một môi trường máy chủ và lắng nghe các yêu cầu đến từ các client. Nó lắng nghe trên một cổng (thường là cổng 80 cho HTTP và cổng 443 cho HTTPS) và đợi các yêu cầu từ client.
 2. Tiếp nhận yêu cầu: Khi một yêu cầu HTTP đến, web server nhận yêu cầu đó và phân tích các thông tin chứa trong yêu cầu như phương thức (GET, POST, PUT, DELETE), URL, thông tin header và dữ liệu được gửi kèm (nếu có).
 3. Xử lý yêu cầu: Web server tiến hành xử lý yêu cầu dựa trên các thông tin nhận được. Quá trình này có thể bao gồm kiểm tra xem tệp tin hay tài nguyên được yêu cầu có tồn tại không, thực hiện các tác vụ xử lý dữ liệu, truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc gọi tới ứng dụng web để tạo ra response.
 4. Tạo response: Dựa trên kết quả xử lý yêu cầu, web server tạo ra một response tương ứng. Response bao gồm một mã trạng thái (status code) để chỉ thị thành công hay thất bại của yêu cầu, các thông tin header response (bao gồm kiểu nội dung, kích thước, thời gian hết hạn…) và nội dung của response (thường là các tệp tin HTML, hình ảnh, tệp tin tải về hoặc các dữ liệu khác).
 5. Gửi response: Sau khi tạo response, web server gửi nó trở lại cho client thông qua mạng. Response được gửi qua lại bằng cách sử dụng giao thức HTTP. Client nhận response và hiển thị nội dung tương ứng trên trình duyệt web.
 6. Kết thúc kết nối: Sau khi gửi response, web server đóng kết nối với client hoặc tiếp tục duy trì kết nối nếu client yêu cầu (sử dụng giao thức keep-alive). Nếu có yêu cầu mới từ client, quá trình trên được lặp lại.

Quá trình hoạt động của web server là liên tục và song song, cho phép nhiều client kết nối và yêu cầu đến cùng một lúc. Web server cũng hỗ trợ các tính năng như xử lý phiên, bảo mật, tải cân bằng và quản lý các tài nguyên như bộ đệm (cache) để cải thiện hiệu suất và sức mạnh của nó trong việc phục vụ các ứng dụng web.

web server hoạt động như thế nào

Một số lưu ý khi sử dụng Web Server

Khi sử dụng web server, dưới đây là một số lưu ý quan trọng mà bạn nên xem xét:

 1. Bảo mật: Hãy đảm bảo rằng web server được cấu hình và cập nhật an toàn. Áp dụng các biện pháp bảo mật như cài đặt SSL/TLS để bảo vệ thông tin truyền qua giao thức HTTPS, kiểm soát truy cập bằng cách sử dụng tường lửa và giới hạn quyền truy cập.
 2. Cập nhật phần mềm: Đảm bảo rằng bạn cập nhật thường xuyên các phiên bản phần mềm của web server và các thành phần phụ thuộc khác để bảo mật và sửa các lỗi đã biết.
 3. Quản lý tài nguyên: Theo dõi và quản lý tài nguyên của web server như bộ nhớ, băng thông mạng và bộ xử lý để đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng của nó.
 4. Kiểm tra lỗi: Theo dõi và ghi lại các lỗi xảy ra trên web server để phát hiện và khắc phục sự cố kịp thời. Kiểm tra các file log của web server để tìm hiểu nguyên nhân của các vấn đề xảy ra và tăng cường sự ổn định và đáng tin cậy của nó.
 5. Tối ưu hiệu suất: Tối ưu hóa cấu hình và tài nguyên của web server để đạt được hiệu suất tốt nhất. Điều chỉnh cài đặt như bộ đệm (cache), nén tệp tin, tải cân bằng tải (load balancing) và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu để giảm thời gian phản hồi và tăng tốc độ truy cập.
 6. Sao lưu và phục hồi: Đảm bảo rằng bạn định kỳ sao lưu dữ liệu và cấu hình của web server để có thể khôi phục nhanh chóng trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc mất dữ liệu.
 7. Giám sát: Sử dụng các công cụ giám sát để theo dõi hiệu suất và trạng thái của web server. Theo dõi tình trạng mạng, tài nguyên hệ thống và các chỉ số quan trọng để phát hiện và giải quyết các vấn đề sớm.
 8. Thực hiện kiểm tra bảo mật: Thực hiện các kiểm tra bảo mật định kỳ để xác định các lỗ hổng bảo mật và giảm thiểu rủi ro tấn công từ hacker. Kiểm tra cấu hình, mã nguồn và xác thực để đảm bảo tính bảo mật của web server.

Những lưu ý trên giúp bạn duy trì một môi trường web server an toàn, ổn định và hiệu suất cao, đáp ứng được yêu cầu của người dùng và bảo vệ dữ liệu của bạn.

Giới thiệu về các Web server thông dụng

Dưới đây là một số web server thông dụng mà bạn có thể gặp trong môi trường phát triển web:

 1. Apache HTTP Server: Apache là một trong những web server phổ biến nhất. Nó là một phần mềm mã nguồn mở, ổn định, mạnh mẽ và linh hoạt. Apache hỗ trợ nhiều tính năng như cân bằng tải, bảo mật SSL/TLS, xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc và quản lý ứng dụng web.
 2. Nginx: Nginx cũng là một web server phổ biến và được biết đến với hiệu suất cao và khả năng xử lý tải cao. Nginx được sử dụng rộng rãi để xử lý tĩnh và động, cân bằng tải, bảo mật và làm proxy.
 3. Microsoft IIS: Internet Information Services (IIS) là web server của Microsoft dành cho hệ điều hành Windows. IIS hỗ trợ các công nghệ web như ASP.NET và có tích hợp với nền tảng Microsoft, nhưng cũng có khả năng hỗ trợ các ứng dụng web khác nhau.
 4. Lighttpd: Lighttpd (hay còn gọi là “Lighty”) là một web server nhẹ, tối ưu cho hiệu suất và khả năng mở rộng. Nó thường được sử dụng cho các ứng dụng web đòi hỏi tải trang nhanh và tiết kiệm tài nguyên.
 5. Tomcat: Apache Tomcat là một web server và môi trường chạy ứng dụng web Java. Nó thường được sử dụng để triển khai ứng dụng Java Servlet và JavaServer Pages (JSP).
 6. Node.js: Node.js là một nền tảng phát triển được xây dựng trên JavaScript và cung cấp môi trường chạy mã JavaScript phía máy chủ. Bằng cách sử dụng các framework như Express.js, Node.js có thể hoạt động như một web server mạnh mẽ và linh hoạt.

Đây chỉ là một số ví dụ về các web server phổ biến, và có nhiều lựa chọn khác nữa tùy thuộc vào yêu cầu và môi trường của bạn. Mỗi web server có đặc điểm riêng và được lựa chọn tùy theo nhu cầu phát triển web của bạn.

Kết luận

Tổng kết lại, web server là một phần mềm hoặc môi trường máy chủ được sử dụng để phục vụ các ứng dụng web và truyền tải nội dung từ server đến client thông qua giao thức HTTP. Web server đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý yêu cầu, tạo ra các response và gửi lại cho client.

Các web server phổ biến như Apache, Nginx và Microsoft IIS cung cấp nhiều tính năng như cân bằng tải, bảo mật, xử lý đa yêu cầu và quản lý ứng dụng web. Việc lựa chọn web server phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu và môi trường của bạn, và cần chú ý đến bảo mật, hiệu suất và khả năng mở rộng của web server.

Nguồn: https://rulaesports.vn/

Hơn 8+ năm kinh nghiệm trong ngành Esports. Đã tham gia và thiết kế hàng chục dự án phòng net, Cyber Game. Với nhiều dự án thiết kế phòng net được báo trí nước ngoài đưa tin như Venus Stadium, Spartacus Gaming Center, Venus I - Cafe... Tôi hy vọng sẽ đem đến trải nghiệm khác biệt cho người chơi game và ngành Esports Việt Nam.

Add Comment